Legend:  spicy spicy  

Add picture

N2. Salmon, Tuna, and Shrimp Chirashi Bowl Spicy

Salmon sashimi, tuna sashimi, ebi sashimi, tempura, avocado, orange masago,...
Add picture

N1. Salmon Uni Chirashi Bowl Spicy

Salmon sashimi, urchin sashimi, tempura, avocado, orange masago, cucumbers,...
Add picture

N3. Tuna Uni Chirashi Bowl Spicy

Tuna sashimi, urchin sashimi, tempura, avocado, orange masago, cucumbers,...
Add picture

M10. Chirashi X Bowl Spicy

A mixture of all chirashi sashimi bowls. One order serves two to three...